x

فوكس سينما

Hindustani 2 [Hindi] (PG15)

Hindustani 2 [Hindi]
July 17, 2024 12:00:00

Indian 2 [Tamil] (PG15)

Indian 2 [Tamil]

Al Eid Eiden [Arabic] (PG)

Al Eid Eiden [Arabic]
July 16, 2024 15:45:00
July 17, 2024 18:00:00

Fly Me to the Moon (PG15)

Sarfira [Hindi] (PG13)

Gawaza Toxic [Arabic] (PG15)

A Quiet Place: Day One (PG15)

Bad Boys: Ride or Die (15+)

Bad Boys: Ride or Die
July 16, 2024 15:00:00 22:45:00
July 17, 2024 20:30:00